Verhuis

De Instrumentheek verhuist en krijgt nieuwe openingsuren!
Lees hier meer.

Instrumentheek

Instrumentheek vzw is een vereniging die handelt navenant het principe van een “Resource-Based Economy”. Dit houdt in dat de economie en alle handelspraktijken gebaseerd zijn op efficientie, duurzaamheid en menselijke noden, en niet op winst of op oneindige groei. Hieraan wordt bijgedragen door een soort bibliotheek op te richten waarbij werktuigen gratis uitgeleend worden.

Als onderliggende idee stellen wij dat er in de steeds groeiende consumptiemaatschappij ruimte moet zijn voor initiatieven die verspilling van grondstoffen tegen gaan. Het idee dat ieder huishouden elk bestaand en meestal duur werktuig moet aankopen om vervolgens hooguit enkele keren per jaar te gebruiken is absurd, en toch is dit de realiteit.

Instrumentheek vzw tracht het concept van bezit om te zetten in toegang, zodat alle werktuigen steeds toegankelijk zijn voor de leden zonder dat het hun eigendom is.

Het gratis uitlenen van een brede waaier aan werktuigen aan leden via deze gemeenschappelijke inventaris zorgt onder andere voor:

  • Het bestrijden van armoede.
  • Het voorkomen van grondstofverspilling en overconsumptie en aanmoedigen tot efficient gebruik van grondstoffen.
  • Het versterken van sociale cohesie en interactie, ook via workshops.

Wij hopen u binnenkort te kunnen verwelkomen als lid.

In samenwerking met:

Volg ons alvast via sociale media: